Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 23.03.2023

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

19 marca 2023 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze odbyła się promocja muzycznej monografii Podlasia, wydanej przez Instytut Sztuki PAN. W programie przedstawimy relację z tego wydarzenia.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.