Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 2022.07.07.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

 

W tym tygodniu Andrzej Artemiuk ze Związku Ukraińców Podlasia przedstawi program imprezy „Na Iwana, na Kupała”.

Powiemy również o rajdzie rowerowym w ramach projektu „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej”, w którym wzięli udział goście z Ukrainy, mieszkający w Hajnówce.

Zapraszamy do słuchania!

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.