Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 27.04.2023

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

Tym razem spotkamy się z kierownikiem zespołu „Hiłoczka” z Czeremchy – Ireną Wiszenko oraz choreografką Wiktorią Harasymiak z Równego, która prowadzi taneczną grupę zespołu. Dowiemy się, m.in. jak często odbywają się próby oraz ile tańców udało się już opracować.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.