Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo

Zapraszamy  do wysłuchania naszej internetowej audycji w języku ukraińskim ,,Ukraińskie Słowo”.

Od momentu ataku Rosji na Ukrainę, Związek Ukraińców Podlasia zaangażował się w pomoc uchodźcom, a także we wsparcie mieszkańców zaatakowanych miast. Więcej o działalności Związku Ukraińców Podlasia opowie jego przewodnicząca, Maria Ryżyk.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.