Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 16.05.2024.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W programie przedstawimy historię działalności koła Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, które 67 lat temu powstało w Kleszczelach. Działały przy nim chór, biblioteka, a także grupa teatralna, która z powodzeniem występowała w całej Polsce. Zorganizowano również nauczanie języka ukraińskiego.

Historię koła UTSK przedstawi Jurij Hawryluk, historyk, redaktor naczelny „Nad Buhom i Narwoju”, a jego opowieść dopełni kleszczelowianin Andrzej Sidoruk.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Audycje internetowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.