Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 04.05.2023

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu przedstawimy relację z Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Ukraińskie Słowo”, organizowanego przez Związek Ukraińców Podlasia.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.