Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Stanowisko środowiska ukraińskiego Podlasia w pierwszą rocznicę inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Stanowisko środowiska ukraińskiego Podlasia

w pierwszą rocznicę inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Już rok trwa bohaterska walka państwa i narodu ukraińskiego z otwartą napaścią Federacji Rosyjskiej, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. Od tego momentu nowego, przerażającego wymiaru nabrała trwająca faktycznie od 2014 r. agresja Rosji przeciwko Ukrainie. Jej skutkiem stały się dziesiątki tysięcy tragedii, zniszczeń i bezpowrotnych strat. Każdy z tych 365 dni mijającego roku inwazji niósł śmierć i ból. Rosyjskie bomby i rakiety rujnują domy, szpitale, muzea, szkoły, teatry, świątynie, infrastrukturę energetyczną, przestały istnieć całe miasta i wsie. Codziennie ginie ludność cywilna, w tym dzieci, kobiety i starcy, przekreślone zostały biografie wielu, którzy nie zdołają już powrócić do normalnego życia. Na zajętych terenach okupanci dokonują zbrodni, torturując i mordując mieszkańców. Setki tysięcy osób, w tym tysiące dzieci, deportowano do Rosji z okupowanych części Ukrainy. Miliony Ukraińców musiało opuścić swe domy, często szukając spokoju i bezpieczeństwa poza granicami Ojczyzny.

Celem zainicjowanej przez prezydenta Federacji Rosyjskiej wojny jest zniszczenie państwa i narodu ukraińskiego. Nie chodzi w niej wyłącznie o próbę odbudowy imperium rosyjskiego, odtwarzanie przestrzeni sowieckiej czy poszerzenie granic Rosji, lecz o działania idące o wiele dalej, wypływające z zanegowania samego faktu istnienia narodu ukraińskiego, odrębności ukraińskiej przestrzeni kulturowej, tradycji państwowości ukraińskiej. Rosyjska narracja to powrót do ideologii „Rossii jedinoj i niedielimoj”, negującej prawo Ukraińców do odrębności narodowej oraz własnej drogi rozwoju. Obecna wojna jest więc dla państwa i narodu ukraińskiego walką o prawo do istnienia, a jednocześnie obroną podstawowych praw człowieka, swobody głoszenia poglądów i przekonań, a także wojną „za wolność naszą i waszą”.

Społeczeństwo ukraińskie pokazało całemu światu niewyobrażalne męstwo, odwagę i determinację w obronie swojego państwa, swojej wolności i niezależności. Ukraina ponosi wielkie ofiary, lecz końca tej szaleńczej agresji ciągle nie widać. Pragniemy wyrazić nasz hołd wszystkim heroicznie broniącym Ukrainy przed zbrodniczą agresją: ukraińskim żołnierzom i ich rodzinom, wszystkim tym, którzy ich wspierają i niosą pomoc, niejednokrotnie również ryzykując swym zdrowiem i życiem.

W tej nierównej walce z rosyjskim agresorem Ukraina uzyskała bezprecedensowe wsparcie całego demokratycznego świata. Szczególną rolę odgrywa tu Rzeczpospolita Polska, udzielająca państwu i narodowi ukraińskiego wszechstronnego wsparcia. Postawa otwartości i gościnności społeczeństwa polskiego, przyjęcie pod dach milionów uchodźców wojennych z Ukrainy, budzi szacunek i uznanie. Środowisko ukraińskie Podlasia wyraża wielką wdzięczność także wszystkim pozostałym państwom i społeczeństwom Europy oraz całego świata wspierającym Ukrainę. Jako obywatele Rzeczypospolitej słowa podziękowania za pomoc udzieloną Ukrainie i jej obywatelom kierujemy do władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, do wszystkich Polaków oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Dziękujemy wszystkim, którzy tutaj, na naszym Podlasiu, zaangażowali się w pomoc dla Ukrainy i uchodźców, włączając się także w działania podejmowane przez Związek Ukraińców Podlasia: władzom administracyjnym, samorządowym, instytucjom państwowym, organizacjom społecznym i fundacjom, szkołom, przedszkolom, kołom gospodyń wiejskich, przedsiębiorstwom, Kościołom i związkom wyznaniowym, wszystkim mieszkańcom regionu.

Wojna trwa nadal. Ukraina potrzebuje ciągłego wsparcia, aby bronić swej wolności, ale także wolności całej Europy i demokratycznego świata. Apelujemy do wszystkich o stałą pomoc dla państwa i społeczeństwa ukraińskiego w celu osiągnięcia zwycięstwa i pokoju, o dalsze otaczanie uchodźców z Ukrainy opieką, a także o wsparcie w odbudowie zniszczonego kraju po tej strasznej i barbarzyńskiej wojnie.

«Боже Великий Єдиний, нам Україну храни!».

W imieniu środowiska ukraińskiego Podlasia:

Maria Ryżyk, przewodnicząca Związku Ukraińców Podlasia

Andrzej Artemiuk, zastępca przewodniczącego Związku Ukraińców Podlasia

Łukasz Badowiec, zastępca przewodniczącego Związku Ukraińców Podlasia

Ludmiła Łabowicz, sekretarz Związku Ukraińców Podlasia

Jurij Hawryluk, redaktor naczelny Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”

Mirosław Stepaniuk, przewodniczący Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia

Jerzy Misiejuk, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach

Grzegorz Kuprianowicz, dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego

Bielsk Podlaski, 24 lutego 2023 roku

2023-02-24 Stanowisko srodowiska ukrainskiego Podlasia (1)