Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Solidarni z Ukrainą – godz. 15.00, 6 marca 2022 r., Czeremcha