Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Publikacja utworu laureata konkursu „Piszemo po swojomu” – Krystyna Kościewicz pt. „Po mojomu”

Na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego można przeczytać utwór Krystyny Kościewicz pt. „Po mojomu”. Został on nagrodzony drugim miejscem w kategorii „publicystyka” Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”, organizowanym przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

******

Utwór jest dostępny pod linkiem:

Христина Костевич «По-мойому»

*******

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.