Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Publikacja utworu laureata konkursu „Piszemo po swojomu” – Jerzy Plewa „Żaworonok w Ameryku pojiechaw” (tekst opowiadania)

Na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego można przeczytać opowiadanie Jerzego Plewy „Żaworonok w Ameryku pojiechaw”.  Za cykl swoich opowiadań autor został nagrodzony jednym z dwóch pierwszych miejsc w kategorii „proza” w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”, organizowanym przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

 

Tekst opowiadania jest dostępny pod linkiem:

 

*****

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.