Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Płyta Podlasie kolęduje dostępna na YouTUBE

W tym roku zapraszamy Państwa do kolędowania przy rodzinnym stole razem z zespołami, które działają przy Związku Ukraińców Podlasia. Na naszym kanale YouTube właśnie ukazała się nagrana w 2019 roku płyta ,,Podlasie kolęduje. Ukraińskie kolędy i szczedriwki Podlasia”.  Różnorodny repertuar bożonarodzeniowy wykonują takie zespoły, jak: “Hiłoczka” z Czeremchy, “Dobryna” z Białegostoku, „Ranok” z Bielska Podlaskiego,“Rodyna” z Dubiażyna oraz Zespół śpiewaczy z Czeremchy Wsi.