Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Odbyły się „Dżereła – Ukraińskie Tradycje i Transformacje”

W sobotę 16 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze odbyły się „Dżereła – Ukraińskie Tradycje i Transformacje” – prezentacje ukraińskiej tradycyjnej kultury Podlasia.

Podczas festiwalowego koncertu zaprezentowano dawne pieśni z regionu Podlasia, a także obrzęd – w tym roku była to scenka ukazująca charakterystyczne dla tej pory roku kiszenie kapusty. Obrzęd „Jak kiedyś kiszono kapustę” zaprezentowała grupa z Malinnik. Był nie tylko pokaz prac, ale też rozmowy, a także tradycyjne pieśni z Malinnik.

Na festiwalu wystąpiły grupy śpiewacze i zespoły folklorystyczne z Podlasia. Można było usłyszeć występy takich wykonawców, jak: grupa śpiewacza z Dobrowody, „Hiłoczka” z Czeremchy – zaprezentowała się zarówno grupa wokalna, jak i taneczna, „Rodyna” z Dubiażyna „Dobryna” z Białegostoku, „Dumka” z Bielska Podlaskiego, a także rodzina Szeretuchów.

Na zakończenie odbyło się folkowe granie z grupą „Monysto” z Warszawy.

Kto nie był na koncercie, może obejrzeć go na stronie Facebook Związku Ukraińców Podlasia pod linkiem:

https://www.facebook.com/100064540336120/videos/881276953365025

„Dżereła” odbyły się dzięki dotacji z budżetu państwa przy wsparciu Urzędu Gminy w Czeremsze.