Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

„Nad Buhom i Narwoju” dostępny w całej Polsce

Jest już dostępny w sprzedaży nr 2/2022 Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”. Dwumiesięcznik można kupić w sieci Kolporter w całej Polsce, nie tylko w województwie podlaskim, ale także m.in. w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Olsztynie i wielu innych miejscowościach (Salonik Kolporter, Salonik Świat Prasy, PSS Społem, Arhelan). Czasopismo jest również sprzedawane w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Spis miejscowości, w których można kupić NBIN:

https://nadbuhom.pl/gdzie-kupic/

 

„Nad Buhom i Narwoju” można również kupić w wersji elektronicznej:

https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-i-narwoju

Jest tam też dostępny w sprzedaży archiwalny nr 1/2022.

№ 2/2022 Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” jest w dużej mierze poświęcony tematowi haniebnej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jednak, jak zawsze dużo miejsca w dwumiesięczniku poświęcono regionalnym tematom podlaskim. O czym przeczytacie w NBiN, piszemy tutaj:

https://nadbuhom.pl/ostannij-nmer/

 

Od 2022 r. NBIN jest dostępny w całości w kolorze.

W dowolnym momencie można też rozpocząć prenumeratę „Nad Buhom i Narwoju”:

https://nadbuhom.pl/prenumerata/

 

Dokładne informacje: Ludmiła Łabowicz, tel. 609048496, labowicz.ludmila@gmail.com, nadbuhom@nadbuhom.pl

 

*******************************************************

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.