Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

„Letnie spotkania z folklorem ukraińskim”

31 lipca w Zagrodzie w Koźlikach nad Narwią odbyły się „Letnie spotkania z folklorem ukraińskim” zorganizowane przez Związek Ukraińców Podlasia. W programie festiwalu znalazły się warsztaty pieśni kupalskich z Elżbietą Tomczuk oraz warsztaty wyplatania wianków, prowadzone przez Irenę Kiryziuk. Następnie prezentację na temat obrzędów ukraińskich na Podlasiu przedstawiły Nina Jawdosiuk i Walentyna Klimowicz z zespołu ludowego z Dobrowody. Swoją historię śpiewaczki przeplatały pieśniami obrzędowymi. Po wykładzie odbył się koncert zespołów z Podlasia. Imprezę zakończył obrzęd puszczania wianków na Narew.

Festiwal został zorganizowany przez Związek Ukraińców Podlasia w ramach zadania „Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Galerię zdjęć z tego wydarzenia można obejrzeć na naszej stronie internetowej:

https://zup.098.pl/galeria/letnie-spotkania-z-folklorem-ukrainskim-w-zagrodzie-w-kozlikach-nad-narwia-2021-rok/