Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Laureaci XX Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci 2024”

Protokół posiedzenia Komisji Konkursowej XX Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci 2024”

19 maja 2024 r. w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim odbyły się przesłuchania konkursowe Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci”.

Komisja konkursowa w składzie:

Alla Kowalczuk (Przewodnicząca Komisji – Równe, Ukraina) – folklorystka, śpiewaczka i animatorka związana z zespołami Horyna, Silska Muzyka i Rankowa Rosa. Od ponad 20 lat zaangażowana jest w dokumentowanie i wykonywanie muzycznego folkloru Polesia i Wołynia. Niejednokrotnie organizowała projekty kulturalne i badawcze związane z tym regionem. Wspiera swoją wiedzą działalność zespołów folklorystycznych w kraju i za granicą.  Regularnie prowadzi warsztaty śpiewu tradycyjnego w Polsce, Ukrainie i na Węgrzech.

Vita Kociubajło – instruktor emisji śpiewu, dyrygentka, wokalistka. Pochodzi z okolic Równego na Ukrainie. Od 24 lat mieszka i pracuje w Polsce. Prowadzi zespoły ukraińskie, białoruskie, bierze udział w koncertach oraz Festiwalach krajowych i międzynarodowych zajmując Wyróżnienia dla dyrygenta i różne Nagrody dla zespołów. Dyrygent chórów cerkiewnych i kameralnych, prowadzi warsztaty śpiewu ludowego i cerkiewnego.

Borys Buń – choreograf zespołów tańca ludowego w Ukrainie i na Podlasiu.

Do konkursu „Z Pidlaśkoji Krynyci”  zgłosiło się łącznie 79 jednostek wykonawczych. Wzięli w nim udział wykonawcy muzyki ukraińskiej (soliści, duety, trio, kwartety oraz zespoły) z terenu Podlasia i innych regionów Polski. Zaprezentowali się oni w następujących kategoriach: folklor autentyczny, folklor opracowany, piosenka autorska i współczesna, zespoły etno-folk oraz śpiew chóralny. W każdej z tych kategorii wykonawcy byli oceniani w czterech grupach wiekowych: dzieci (do lat 10), młodzież (od 11 do 17 lat) oraz dorośli (od 18-59 lat), dorośli (60+). Uczestnicy konkursu przedstawili jeden wybrany utwór w odpowiedniej kategorii.

Komisja Konkursowa w trakcie przesłuchań będzie oceniać Uczestników w następujących kryteriach:

  1. poziom wykonania, technika wokalna oraz stopień trudności utworu,
  2. dobór repertuaru,
  3. emisja głosu, intonacja, walory brzmieniowe,
  4. wykonanie pod względem językowym – artykulacja słowna (wymowa ukraińska),
  5. ekspresja muzyczna, interpretacja, stylowość wykonania,
  6. osobowość sceniczna, wizerunek.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

FOLKLOR AUTENTYCZNY:

Średnia kategoria wiekowa (11-17 lat)

Małe formy:

II miejsce – Trio: Katarzyna Parfieniuk, Ksenia Parfieniuk i Magdalena Martyniuk

Zespoły:

III miejsce – Zespół Ranok – grupa wokalno-instrumentalna

 

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Małe formy:

I miejsce – Kwartet Nawzajem

II miejsce – Trio Myr

III miejsce – Duet: Jan Tomczuk i Władysław Waszkowiak

III miejsce – Walentyna Zwierzyńska i Walentyna Jakimiuk

Zespoły:

III miejsce – Zespół Ranok – grupa wokalna

 

Kategoria wiekowa (60+)

Solo:

III miejsce – Walentyna Waszczuk

Wyróżnienie – Nina Tymoszuk

Małe formy:

I miejsce – Zespół Malinki

Wyróżnienie – Duet: Anna Romaniuk i Olga Fiłoc

Zespoły:

I miejsce – Zespół Rodyna

II miejsce – Zespół Jaryna

Wyróżnienie – Zespół Niezabudki

 

FOLKLOR OPRACOWANY:

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Małe formy:

II miejsce – Duet: Melania i Borys Czyżewscy

 

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Solo:

III miejsce – Teresa Wróblewska

Wyróżnienie – Aleksandra Ostapczuk

 

Małe formy:

I miejsce – Trio: Maria Henek, Igor Janczuk i Petro Romaniv

II miejsce – Duet: Tatiana Stryhun i Petro Romaniv

II miejsce – Kwartet zespołu Orlanie: Natalia Martynowicz, Julia Mirończuk, Maria Kadłubowska i Marek Borona

Wyróżnienie – Duet: Elżbieta Sadowska i Teresa Wróblewska

Wyróżnienie – Kwartet: Lucyna Kosk, Beata Czarkowska, Teresa Wróblewska i Zenon Selewonowski

 

Zespoły:

I miejsce – Zespół Mikron – grupa żeńska

II miejsce – Zespół Dwa Kolory

III miejsce – Zespół Werwoczki

III miejsce – Zespół Echo Puszczy – grupa męska

 

Starsza kategoria wiekowa (60+)

Solo:

III miejsce – Aleksander Pura

Wyróżnienie – Antonina Gruszewska

 

Małe formy:

Wyróżnienie – Duet: Jadwiga Deoniziak i Taisa Kwasik

 

Zespoły:

I miejsce – Zespół Orlanie

II miejsce – Zespół Tęcza

III miejsce – Zespół Nowina

Wyróżnienie – Zespół Mielniczanie

Wyróżnienie – Zespół  Wrzosy

 

PIOSENKA WSPÓŁCZESNA:

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Solo:

II miejsce – Aleksandra Piotrowska

III miejsce – Daria Sawicka

Wyróżnienie – Aleksandra Białokozowicz

Wyróżnienie – Antonina Milczarczyk

Wyróżnienie – Olga Kulesza

Wyróżnienie – Sofija Aleksa

 

Małe formy:

II miejsce – Duet: Anna i Natalia Białokozowicz

 

Zespoły:

I miejsce – Młodsza grupa zespołu Ranok

I miejsce – Zespół Kwarta

II miejsce – Zespół Soneczko

II miejsce – Zespół Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

 

Średnia kategoria wiekowa (11-17 lat)

Solo:

I miejsce – Wiktoria Masalska

I miejsce – Aleksandra Wołczyk

II miejsce – Nikola Hołodok

II miejsce – Anna Reszetnikow

II miejsce – Oliwia Kozak

 

Zespoły:

I miejsce – Zespół Studio Piosenki HDK

III miejsce – Zespół Fermata

Wyróżnienie – Zespół Hity Fity

 

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Solo:

I miejsce – Tatiana Stryhun

II miejsce – Katsiaryna Yakauchyk

II miejsce – Wiktoria Gać

III miejsce – Eugenia Reuckaya

III miejsce – Aleksander Pietruczuk

Wyróżnienie – Weronika Ptaszyńska z duetem tanecznym

Wyróżnienie – Janusz Romaniuk

Wyróżnienie – Dorota Tarasiuk

 

Małe formy:

III miejsce – Kwartet Kałaski

 

Zespoły:

I miejsce – Zespół Ranok – starsza grupa

II miejsce – Zespół Kałaski

III miejsce – Zespół Piosenki Regionalnej Łuna

 

Starsza kategoria wiekowa (60+)

Solo:

III miejsce – Switłana Malesa

 

PIOSENKA AUTORSKA:

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Solo:

I miejsce – Jarosław Antypowicz

II miejsce – Mirosław Turowski

 

Małe formy:

II miejsce – Duet: Luba Gawryluk i Ala Kamieńska

 

Zespoły:

I miejsce – Zespół Mikron

III miejsce – Zespół Rosawa

 

Starsza kategoria wiekowa (60+)

Zespoły:

II miejsce – Zespół Reczańka

III miejsce – Zespół Cegiełki z Lewkowa Starego

 

ŚPIEW CHÓRALNY:

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Zespoły:

I miejsce – Chór Miasta Hajnówka

II miejsce – Zespół Kałyna

II miejsce – Echo Puszczy

III miejsce – Echo Puszczy – grupa żeńska

 

ETNO FOLK:

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Solo:

I miejsce – Daria Zaleskaya

 

Zespoły:

II miejsce – Zespół Weczurki

 

Jury pragnie docenić wysiłek włożony w dobór repertuaru oraz przygotowanie do konkursu wraz z dbałością o formę prezentacji oraz odpowiednie stroje, jednak chciałoby zwrócić szczególną uwagę na to, aby wykonawcy sięgali bardziej po miejscowy repertuar tradycyjny, również we własnym opracowaniu. Zwraca również uwagę na dobór repertuaru odpowiedni do wieku uczestników oraz niepowtarzanie utworów wykonywanych w poprzednich edycjach konkursu, ponadto chciałoby podkreślić, aby uczestnicy rzetelnie przygotowywali się do konkursu i nie wspomagali się tekstem.

****

XX Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2024 jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.