Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Konkurs Stara Tradycja 2024

Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu Stara Tradycja, który odbędzie się w Warszawie podczas Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 2024.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 marca 2024 r.
Nagroda w konkursie to występ na Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 2024.
Konkurs adresowany jest do młodych instrumentalistów, śpiewaków oraz kapel, czerpiących ze źródeł polskiej muzyki wiejskiej.
Cel konkursu to promowanie młodych muzyków i śpiewaków – kontynuatorów muzyki wiejskiej z konkretnych regionów Polski (współczesnych lub historycznych) oraz poszukiwanie formuł na obecność tej muzyki we współczesnej kulturze.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wszystkie Mazurki Świata