Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncerty kolędnicze w powiatach bielskim i siemiatyckim

Okres świąteczno-noworoczny nieodłącznie kojarzy się z tradycją kolędowania. Związek Ukraińców Podlasia w minionym miesiącu zorganizował wiele wieczorów kolęd we współpracy z miejscowymi ośrodkami kultury i przedstawicielami gmin. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem kolędniczych koncertów.

14 stycznia – Milejczyce

Podczas Koncertu karnawałowo – kolędniczego w miejscowej świetlicy wystąpili: „Hiłoczka” z Czeremchy, „Werwoczki” z Orli, „Niezabudki” i „Wesełka” z Nurca Stacji, zaś do tańca zagrała Kapela Borowian z Siemiatycz. Spotkanie zorganizowano we współpracy z Wójtem gminy Milejczyce, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Milejczycach oraz miejscowymi kołami gospodyń wiejskich.

 
 
 
 

20 stycznia – Dubno

W Klubie „Senior Plus” zaprezentowali się: „Dumka” z Bielska Podlaskiego, „Rodyna” z Dubiażyna, „Dobryna” z Białegostoku i „Werwoczki” z Orli. Koncert ukraińskich kolęd trwał jeszcze długo przy  wspólnej kolacji zorganizowanej przez panią Justynę Jurczuk i członków koła „Senior Plus”. Wieczór kolęd zorganizowano we współpracy z Klubem „Senior Plus”.

22 stycznia – Rogacze

W Gminnym Ośrodku Kultury ukraińskie kolędy i szczedriwki wykonali: „Hiłoczka” z Czeremchy, „Werwoczki” z Orli, „Rodyna” z Dubiażyna, „Dumka” z solistkami Julią i Lidią Panasiuk z Bielska Podlaskiego oraz „Z lasu” z Warszawy. Współorganizatorem wieczoru kolęd był Gminny Ośrodek Kultury w Rogaczach.

 
 
 

22 stycznia – Nurzec Stacja

Do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury przyjechali następujący kolędnicy: „Hiłoczka” z Czeremchy, „Dumka” z Bielska Podlaskiego, „Niezabudki” z Nurca Stacji oraz „Z lasu” z Warszawy. Współorganizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu Stacji.

29 stycznia – Moszczona Pańska

W miejscowej świetlicy można było posłuchać kolęd w wykonaniu „Hiłoczki” z Czeremchy, „Łuny” z Parcewa oraz „Niezabudek” z Nurca Stacji. Inicjatorem spotkania był Anatol Karpiuk wraz ze Stowarzyszeniem „Moszczonka”.

 

Koncerty kolędnicze zorganizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.