Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert w Moszczonie Pańskiej

4 września w Moszczonie Pańskiej w gminie Nurzec Stacja odbył się koncert w ramach projektu  „Moszczonka razem można dużo”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Moszczonka” z Moszczony Pańskiej. Od pół roku odbywają się tam różne warsztaty (np. pisania pisanek, wyszywania czy kulinarne).

Na tradycyjnym spotkaniu mieszkańców wsi można było spróbować potraw zrobionych podczas ostatnich warsztatów kulinarnych. Był też pokazany obrzęd korowaja weselnego. Przedstawił go zespół „Nowina” z Moszczony Królewskiej. Wystąpiły również miejscowe zespoły folklorystyczne.

W organizację koncertu włączył się Związek Ukraińców Podlasia. Dzięki temu w Moszczonie Pańskiej nie zabrakło akcentów ukraińskich. Wystąpił ukraiński zespół folklorystyczny „Dobryna” z Białegostoku oraz „Werwoczki” z Orli.