Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert w Dubnie

20 listopada odbył się koncert muzyki ukraińskiej w Dubnie. Wystąpiły zespoły „Dobryna” z Białegostoku, Męski Zespół „Jaseny” z Korcia na Ukrainie oraz soliści zespołu „Rankowa Rosa” z Równego na Ukrainie.

Wspaniała atmosfera, cudowny koncert. Należy szczególnie podkreślić zaangażowanie Rady Sołeckiej, mieszkańców wsi oraz Członków Klubu Seniora+. Swój wkład w imprezę miał także GOK w Boćkach, który zapewnił obsługę dźwiękową.

Zainteresowanie koncertem wśród mieszkańców Dubna było wysokie i pokazało, że takie koncerty na podlaskich wsiach powinny odbywać się o wiele częściej.

Organizatorem koncertu byli Związek Ukraińców Podlasia oraz Sołectwo Wsi Dubno. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.