Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert Kolęd w Czeremsze

19 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się koncert kolęd ukraińskich. Wystąpiły na nim przede wszytkim lokalne zespoły takie jak Hiłoczka, Zespół Śpiewaczy z Czeremchy Wsi, Chór Parafialny z Kuzawy oraz Pani Walentyna Weremczuk z Wólki Terechowskiej. Na koncert przyjechały również zaprzyjaźnione zespoły Rodyna z Dubiażyna i Dobryna z Białegostoku. Podczas koncertu można było usłyszeć wiele pięknych kolęd oraz świąteczno- noworocznych życzeń.

Organizatorem koncertu był  Związek Ukraińców Podlasia oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.