Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

,,Hiłoczka” w Chełmie

26.09.2021 r. młodzieżowy zespół Hiłoczka z Czeremchy działający przy  Związku Ukraińców Podlasia  wystąpił w Chełmie na 155 rocznicy  narodzin najwybitniejszego ukraińskiego historyka i polityka Michajła Hruszewskiego.  Obchody rozpoczęły się Liturgią w chełmskiej Prokatedralnej Parafii Prawosławnej św. Jana Teologa, następnie zostały złożone kwiaty przy tablicy pamiątkowej ku czci Mychajła Hruszewskiego , znajdującej się na budynku niedaleko cerkwi. Zespół wystąpił w części artystycznej Sympozjum Nakowego ,,Mychajło Hruszewski- postać, działalność, związki z Chełmem.  Przy okazji wyjazdu młodzież zwiedziła Stare Miastow Lublinie oraz Majdan.
Więcj o wydarzeniu można przeczytać na stonie Poddlaskiego Instytutu Naukowego

Chełmskie obchody 155. rocznicy urodzin Mychajła Hruszewskiego