Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Dzień Matki w Czeremsze

17 maja 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze odbył się koncert z okazji zbliżającego się Dnia Mamy. Na scenie zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czeremsze, którzy uczęszczają na zajęcia języka ukraińskiego. Dzieci i młodzież pod okiem nauczycielki Ireny Wiszenko zaprezentowały ukraińskie piosenki i wiersze. Po raz pierwszy przed publicznością wystąpiła także taneczna grupa zespołu „Hiłoczka”. Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli rodzicom kwiaty oraz własnoręcznie wykonane laurki.