Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

,,Dżereła- Ukraińskie Tradycje i Transformacje”.

,, Dzereła – Ukraińskie Tradycje i Transformacje” są to spotkania z folklorem ukraińskim, które do tej pory odbywały się w Czeremsze. W tym roku z uwagi na stan wyjątkowy jakim została objęta miejscowość organizatorzy postanowili przenieść festiwal do Orli. Wydarzenie odbyło się w  niedzielę 21 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Orli. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne z regionu. Zespół ,,Malinki” z Malinnik pokazał obrzęd obróbki lnu. Na koniec zaprezentował się zespół ,,Czeremszyna”. Liczna publika i  ciepłe przyjęcie uświadcza nas w tym że mimo ciężkich czasów związanych i z pandemią i stanem wyjątkowym trzeba zachować cykliczność i organizować takie spotkania.

Organizatorem koncertu byli Związek Ukraińców Podlasia. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.