Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia
Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Dotacja MSWiA na stronę internetową Związku Ukraińców Podlasia

1 lipca 2021 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP podjął decyzję o podziale dotacji w ramach dodatkowego naboru na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Wśród podmiotów, którym przyznano dotacje, znalazł się Związek Ukraińców Podlasia. Otrzymał on dofinansowanie na zadanie: „Strona internetowa Związku Ukraińców Podlasia”.

Ogółem w 2021 roku największa organizacja ukraińska regionu realizuje dziewięć projektów w ramach dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.