Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

XX Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2024

Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizatorzy:
Bielski Dom Kultury

Przesłuchania konkursowe odbędą się 19.05.2024r. (niedziela) od godz. 11.00 w Bielskim Domu Kultury ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski.

Regulamin wraz z załącznikami:

Regulamin Konkursu Z Pidlaśkoji Krynyci 2024

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia 2024

Załącznik nr 2 – Oświadczenie RODO-dorosli

Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO-dzieci

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 08.05.2024 r. na adres e-mail: konkurs@zup.org.pl zgodnie z zapisami w Regulaminie Konkursu.

Koncert Galowy odbędzie się 26.05.2024 r. w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim.

Laureaci mają możliwość wzięcia udziału w Festiwalach „Na Iwana, Na Kupała” i „Podlaska Jesień” organizowanych przez Związek Ukraińców Podlasia.

Dodatkowe informacje można kierować do koordynatora Konkursu:
e-mail: konkurs@zup.org.pl
Łukasz Badowiec, tel. 510 477 431
Aleksandra Iwaniuk tel. 501 873 077

XX Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2024 jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji