Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

XVIII Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2022

Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizatorzy:
Bielski Dom Kultury

Przesłuchania konkursowe odbędą się 15.05.2022r. (niedziela) od godz. 11.00 w Bielskim Domu Kultury ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski.

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 08.05.2022 r. na adres e-mail: konkurs@zup.org.pl zgodnie z zapisami w Regulaminie Konkursu.

Koncert Galowy odbędzie się 28.05.2022r. w Bielsku Podlaskim.

Dodatkowe informacje można kierować do koordynatora Konkursu:
e-mail: konkurs@zup.org.pl
Łukasz Badowiec, tel. 510 477 431
Aleksandra Iwaniuk tel. 501 873 077

XVIII Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2022
jest realizowany dzięki dotacji

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji