Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Już pojutrze trzecie warsztaty literackie – „Piszemo po swojomu” z Zoją Saczko і prof. Lubow Frolak

Jak pisać „po swojomu”? Jak napisać utwór literacki? W jakiej formie oddać swoje myśli i przeżycia? Jak pisać gwarą podlaską?

Як пісаті по-свойому? Як напісаті літературни твуор? В якуой формі передаті своїе думкі і пережитя? Як пісаті пудляською говуоркою?

Wszystkich, którzy piszą lub chcieliby pisać w języku ojczystym – po swojomu, czyli w ukraińskiej gwarze podlaskiej, zapraszamy do udziału w warsztatach literackich w ramach Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”. Będą się one odbywać w niedzielę 4 grudnia 2022 r., od godz. 14.00 do 16.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim (ul. Kazimierzowska 14).

Warsztaty poświęcone charakterystyce podlaskich gwar ukraińskich oraz ich specyfice poprowadzi prof. dr hab. Lubow Frolak – językoznawca-dialektolog, badaczka gwar ukraińskich (w tym podlaskich), absolwentka Uniwersytetu Narodowego w Doniecku, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Czas trwania – 45 minut.

Warsztaty poświęcone pisaniu utworów literackich poprowadzi Zoja Saczko – poetka z Bielska Podlaskiego, utwory literackie pisze gwarą podlaską, autorka kilku tomów poetyckich: Poszuki, Nad dniom pochilona, Szcze odna wesna, Poemy, Poká oraz tomu prozy A koliś jak było.

Czas trwania – 1,5 godziny.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia należy nadsyłać do 2 grudnia 2022 r. na pninstytut@gmail.com lub tel. 609 048 496

Wydarzenie na Facebooku:  https://www.facebook.com/events/866529161374221/?ref=newsfeed

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”, partnerem Związek Ukraińców Podlasia, współorganizatorem Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim.

Informacje o Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”, w ramach którego odbywają się warsztaty https://www.pninstytut.org/pl/popularyzacja/piszemo/

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.