Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

IV Польсько-українські музичні зустрічі, Черемха, 07.2002 р.