Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

II Фестиваль Української Культури Підляшшя Мельник 1992 р. З архіву Юрія Гаврилюка.