Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Шевченківський вечір, Центр Православної Культури в Бiлостоцi, 28.03.2006 р.