Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Пiдляськiй Iнформацiйний Бюлетинь Krąg, Бiльськ – Люблiн, нр 6-8, 1-3.1990 р.