Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Пропозицiї запису пiдляських дiялектiв, Бiльськ 1988 рiк