Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Майстер-класи у Козликах для дітей з Білостока, 09.04.2008