Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Конкурс Поетичний Триголос, Бiлськ Пiдляський 25.10.2007 r.