Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Дiяльнiсть СУП в 90-тих роках