Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Гурток Українського суспільно-культурного товариства у Кузаві / Черемсі, 1987 рік