Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

“Вiстi Українського Нацiонального Руху Пiдляшша” 1-1, 12.1989 р