Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Український ансамбль пісні і танцю «Ранок» з Більська 2003 р.