Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

“Українець Пудляша” Бiльськ Пiдляськiй 1994