Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Пам’ятник солдатiв УНР в Дубинах бiля Гайнiвки