Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

“Концерт Колядок” у церкві в Слохах Аннопольських, 23 січня 2022 р.