Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Членство

Основною формою підтримки Союзу українців Підляшшя та участі в ньому є членство.

Звичайним членом може бути кожен, хто досяг 18-річного віку, ототожнюється з місією Союзу та хоче реалізувати його цілі. Особи віком до 18 років можуть стати членами Союзу за згодою законних представників.

Що дає членство?

Особа, яка є членом найбільшої української організації в регіоні, має право брати участь у всіх формах діяльності Союзу, обирати та бути обраним до його керівних органів, формувати напрямки розвитку організації української громади в регіоні.

Для Союзу українців Підляшшя це офіційна підтримка діяльності шляхом фінансового (у вигляді членського внеску), а також особистого вкладу – у формі громадської праці.

Члени Союзу, які сплачують внески, мають право на безкоштовний примірник Українського часопису Підляшшя «Над Бугом і Нарвою».

Як стати членом?

Щоб приєднатися до організації, необхідно подати заяву (декларацію про членство). Прийняття до Союзу відбувається за рішенням управи відділу або Головної ради СУП.

Як сплатити внесок?

Внески можна сплатити шляхом банківського переказу на рахунок Союзу українців Підляшшя:

41 1240 5253 1111 0000 5712 5402

вписуючи “Składka członkowska za rok … , Imię Nazwisko”.