Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

VI Підляська українська наукова конференція

Відкрито можливість зголошень на VI Підляську українську наукову конференцію «Міграції, депортації, переселення в історії Підляшшя» (до 75-х роковин акції «Вісла»), яка відбудеться 18-19 листопада 2022 р. у Більську Підляскому та Білий Підласкойї.

Підляський науковий інститут разом із Союзом українців Підляшшя запрошують особи, які зацікавлені виголошенням на конференції доповіді заповнити заявку до 15 вересня 2022 р. Електронна заявка на участь у конференції доступна за посиланням:

https://forms.gle/r95o6wZ1a3Q4qU1B8

Центральною темою VІ Підляської української наукової конференції будуть міграції, депортації, переселення в історії Підляшшя. Приводом для цього є 75-і роковини акції «Вісла», яка в 1947 р. змінила етнічну і віросповідну структуру та культурний ландшафт Південного Підляшшя. Міграційні процеси відіграють ключову роль в історії, саме вони формують етнічний характер та культурний і мовний простір регіону. Мали вони також фундаментальне значення в минулому Підляшшя.

Організатори хотіли б, щоб питання міграцій, депортацій, переселень в історії Підляшшя були представлені на конференції в широкому спектрі: включаючи стихійні міграційні процеси, які відбувалися протягом століть, переселення, стимульовані чи організовані різними структурами, по депортації, коли населення було організовано переміщене на нову територію рішенням державних структур всупереч власній волі. Сподіваємося, що під час конференції будуть представлені міграційні процеси та їхні наслідки на Підляшші в різні історичні епохи: починаючи від раннього середньовіччя, через княжу добу, нові часи, драматичні події ХХ ст. (наприклад, біженство 1915 р., переселення до Радянського Союзу 1944-46 рр.) по події початку ХХІ ст. Хотіли б, щоб аналіз міграційних процесів на Підляшші та в сусідніх регіонах мав інтердисциплінарний характер і включав як історичний, соціологічний, юридичний контексти, але також враховував наслідки цих явищ у культурологічному, мовознавчому, літературознавчому, економічному підходах.

Особлива увага під час конференції буде присвячена питанням акції «Вісла», яка влітку та восени 1947 р. була проведена комуністичними владами Польщі також і на Південному Підляшші. Цей комуністичний злочин та його наслідки для регіону не були досі достатньо вивчені. Організатори хотіли б, щоб під час конференції висвітлити генезу і хід акції «В» на Південному Підляшші, наслідки цієї депортаційної акції як для функціонування в регіоні української мови і культури, так і для Православної Церкви. Дуже важливим було б вказати на юридичний, економічний, соціологічний і культурологічний контексти акції «Вісла», а також на її відгомін у літературі та мистецтві. Окремою сферою є питання історичної пам’яті про акцію «Вісла» та форми збереження її.

Звичайно, тематичний обсяг Підляської української наукової конференції залишається різноманітним та охоплює проблематику Підляшшя у широкому значенні. На конференції можуть бути представлені доповіді, які не стосуються питань пов’язаних з її центральною темою. Перш за все, це: історія, культура, мова та сучасність української громадськості Підляшшя та інших етносів регіону, а також їхні взаємозв’язки. Тематика конференції охоплює й інші питання, що мають вплив на ситуацію української громадськості Підляшшя (напр. правові, економічні, географічні, природничі та соціологічні чинники), проблематику сусідніх регіонів, у яких проживають українці (перш за все Берестейщини та Холмщини) та досвід інших меншинних спільнот, а також питання, які стосуються функціонування національних меншин в Польщі та в інших країнах. Формула конференції також включає інші питання, що знаходяться в колі наукових зацікавлень українського наукового середовища Підляшшя.

Остаточне рішення про включення доповіді або комюніке у програму конференції приймає Організаційний комітет.

Форма проведення конференції: у зв’язку з непевною епідемічною ситуацією та війною в Україні плануємо проведення конференції у гібридній формі – з одного боку плануємо проводити стаціонарні засідання в Більську та Білій, з іншого боку – надати можливість участі в конференції онлайн. Якщо епідемічна ситуація не дозволить провести конференцію у стаціонарній формі, тоді буде вона проведена повністю онлайн.

Конференція буде проведена відповідно до рекомендацій державних властей, пов’язаних з пандемією коронавіруса.

Конференція відбудеться завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП, за підтримки Посольства України в Республіці Польща та завдяки підтримці інших установ і осіб.

Актуальну інформацію про конференцію знайдете на сайті Інституту у відповідному розділі: https://www.pninstytut.org/punk/vi-punk/