Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Уже через три дні Фестиваль української культури на Підляшші «Підляська осінь»

Уже через три дні Фестиваль української культури на Підляшші «Підляська осінь».

 

Zadanie zrealizowano dzięki:

Dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku

Przy wsparciu finansowym:

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Burmistrza Miasta Hajnówka

Burmistrza Miasta Siemiatycze

Gminy Narew

Gminy Bielsk Podlaski

Wójta Gminy Czeremcha

Patronat medialny Polskie Radio Białystok, TVP Białystok, Głos Siemiatycz, Nad Buhom i Narwoju