Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Промоція оповідань Юрія Плеви “Наше село, правда і видумане”

У суботу 6 травня 2023 р. на Юрія в сільській світлиці в Чижах разом з промоцією книжки Юрія Плеви „Czyże, Łuszcze – wsie królewskie” відбудеться презентація оповідань Юрія Плеви “Наше село, правда і видумане”. Це збірка розказів писаних рідною мовою автора – українською говіркою села Курашева в ґміні Чижі.

Початок презентацій обох книжок о 15.30.

Книжка “Наше село, правда і видумане” з’явилася за підтримки Союзу українців Підляшшя.

Юрій Плева – любитель, дослідник і популяризатор підляської історії та культури. Автор чотирьох популярно-наукових, багатоілюстрованих книжок про села в ґміні Чижі: „Kuraszewo lata minione”, „Lady, Leniewo, Podrzeczany – na bielskim hostinciu”, „Kojły, Osówka, Szostakowo: tam, gdzie carowie bywali…” та „Czyże, Łuszcze – wsie królewskie”, які у цікавій і доступній формі наближують локальну історію місцевим мешканцям, зацікавлюють минулим і спадщиною Малої Батьківщини та предків.

Юрій Плева у своїх виданнях показує часто невідомі сторінки місцевої підляської історії, зосереджуючись на минулому малих громад та звичайних людей, а також багатство народної культури підляського села. Він популяризує рідну українську говірку, показуючи, що «по-свойому можна не оно говориті, алє тоже пісаті». Це одна з тих постатей, які відіграють важливу роль у популяризації знань про культуру, мову та історію Підляшшя, про що засвідчує дуже велика популярність його книжок.

Лауреат Підляської науково-літературної нагороди за 2022 рік у категорії «Популярно-наукова діяльність».