Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Авторська зустріч з Юрієм Плевою

22 лютого 2014 р. у Центрі православної культури в Білостоці відбудеться авторська зустріч з Юрієм Плевою на тему «Виникнення та історія православних сіл на території поміж Більськом і Гайнівкою».

Початок о 18.00.

Юрій Плева – це автор популярно-наукових, багатоілюстрованих книжок про села в ґміні Чижі: „Kuraszewo lata minione”, „Lady, Leniewo, Podrzeczany – na bielskim hostinciu”, „Kojły, Osówka, Szostakowo: tam, gdzie carowie bywali…”, „Czyże, Łuszcze – wsie królewskie” та збірки оповідань українською говіркою „Nasze seło – prawda i wydumane”. Автор – це лауреат Підляської науково-літературної нагороди за 2022 р. та Підляського літературного конкурсу «Пішемо по-свойому» за 2023 рік, що їх присуджує Підляський науковий інститут разом з Союзом українців Підляшшя.