Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Над Бугом і Нарвою

Важливою сферою активності Союзу українців Підляшшя є видавнича діяльність. Служить вона збереженню і популяризації української спадщини Підляшшя та формуванню української ідентичності.

Найдовше видаваним українським періодичним виданням в історії регіону є Український часопис Підляшшя «Над Бугом і Нарвою», який видається з літа 1991 року (в Інтернеті з 1999 року). Виходить що два місяці у місті Більську на Підляшші. Це одне з найвагоміших українських видань у Польщі. Статті у ньому друковані українською та польською мовами, деякі написані підляськими говірками української мови. Вони присвячені насамперед історії, культурі, традиції, літературі та українському громадсько-культурному і освітньому житті, перш за все на Північному, але також на Південному Підляшші, Холмщині, Берестейщині та в інших регіонах, де проживають українці.

Основний девіз редакції: «Писати про те, про що інші не пишуть».

Тираж журналу становить 1200 примірників.

Видавець часопису – Союз українців Підляшшя.

Двомісячник видається завдяки дотації з державного бюджету РП.

Редакція

  • Юрій Гаврилюк – головний редактор

  • Вікторія Гаць

  • Андрій Єкатеринчук

  • Людмила Лабович – секретар

  • Анна Паб’ян

  • Юрій Плева

Адреса

https://nadbuhom.pl

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Nad-Buhom-i-Narwoju-402819743109211