Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

VI Польсько-Українські музичні зустрічі, Черемха, 07.2005 р.