Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

III З’їзд Союзу українцiв Пiдляшшя, Бiльськ Пiдляський, 27.12.2005 р.