Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Шевченківський вечір, Центр православної культури в Бiлостоцi, 03.2004 р.